Jeugdzorg en wat ouders preventief dienen te weten:

Er bestaan wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt dat de ‘jeugdzorg’ met haar dwangzorg (OTS, UHP en beëindigen van ouderlijk gezag) het kind meer beschadigen dan dat dwangzorg goed doet aan diens psyche en derhalve toch niet ‘veilig’ voor het kind blijkt te zijn:

De methode die jeugdzorgwerkers gebruiken tot drang en dwang blijken contraproductief en vernederend te werken:

Het zou moeten gaan om ‘veiligheid’ van (optimaal) ontwikkelen van het kind in de ‘jeugdzorg’, doch de vraag is of dat kan met een ingang tot ‘jeugdzorg’ met werkers die te laag zijn opgeleid, dus welk niveau aan de ingang is nodig?:

De ‘jeugdzorg’ kent ook haar eigen ‘wetenschap’, al lijkt die ‘sloppy science’:  

Ouders, onderzoek zèlf (ten dienste van uw geliefde kind in ontwikkeling!

Wees er voortijdig bij met uw kennis!)

Er bestaat naast, of liever kwalitatief boven, ‘jeugdzorg’ ook (jeugd)gezòndheidszorg (IVRK 24 lid 1), maar de politiek blijkt al decennia daarvoor doof en blind te zijn, of is het gemakzucht enkel naar de jeugdzorglobby te luisteren?:

De politiek als beleidsmaker van ‘jeugdzorg’ lijkt doof voor de inbreng van onafhankelijke wetenschappers en ervaringsdeskundigen:

Wat te denken van het realistisch vermogen om in de toekomst te kijken door orthopedagogisch-psychologische deskundigen (hoogleraren daarbij):

 

Ken het juridisch denken!    

Ook de juridische weg waarmee de ‘jeugdzorg’ hun werkgelegenheid beschermt en (niet-orthopedagogische) rechters manipuleert blijkt aan kritiek onderhevig:

En zo blijkt dat de kwaliteitscontrolemechanismen in de zorg voor jeugd, inclusief hun ouders (echt goed en enthousiasmerend voorlichten voor het maken van een keus), gaten te vertonen:

 

Er is veel meer te weten... òm te gebruiken!

Word mondig!    Doorzie smoesjes!

Zo zien ook derden gaten in de kwaliteit ten behoeve van het ‘kind in de knel’ waardoor het kind meer in de knel komt te zitten:

 

ONDERZOEK ZÈLF!

Zo blijken rechters  juristen te zijn, en juridisch  te denken, met hun eigen taal.  En met hun eigen gehersenspoelde geloof in die ene machtige partij, de 'jeugdzorgprofessional'.

Het meer medisch-psychologisch voorkauwen aan een rechter blijkt hard nodig te zijn, beknopt, en zonder verwijt.

Lezenswaardige blogs:

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/ 

met over vertrouwensartsen: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2018/02/oorlog-met-veilig-thuis-het-offensief.html

en

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ met veel informatie over perikelen omtrent 'jeugdzorg' (met gezinsvoogdij, RvdK, VT, en gemeentelijke jeugdhulp).

Doorspit de site:  https://sosjeugdzorg.nl/downloads (voorbeeldbrieven en in ander hoofdstuk meer nodige informatie!!!)

Wetenschap die ge gebruiken kan en 'wetenschap' zoals de 'jeugdzorg' gebruikt:  https://jeugdzorgwetenschap.jimdosite.com/ ,

Weet hoe de 'jeugdzorg' en kinderrechters denken en nodig hebben.

Verder....>>>

 Zie verder...

72procentNIETgoed.JPG
DNAschade-Weinberger.JPG